Visual Synonyms
 

Synonyms and Antonyms of discoid

Save this image.
discoid

synonym (synonym of discoid)

similar (similar with discoid)

  • having a flat circular shape (adj.all)
    having a circular shape (adj.all)
     
synonym similar disc-shaped disclike discoidal disk-shaped disklike circular round

Link to this pageLatest Searches

discoid, aground, discharged, discoidal, pole bean, illyria, illusional, polder, illimani, rampart, polariscope, chadar, polaris, take to, polarimeter, apotheosis, eupatorium coelestinum, take-home, polar zone, semiconscious,